The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

LIST PASTERSKI BISKUPA

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_komunika_tbiskupa.jpg

LIST PASTERSKI
BISKUPA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEGO STEFANA REGMUNTA
PRZED DIECEZJALNYM DZIĘKCZYNIENIEM
W 25. ROCZNICĘ KORONACJI
OBRAZU MATKI BOŻEJ CIERPLIWIE SŁUCHAJĄCEJ
I ZA DAR KANONIZACJI JANA PAWŁA II
21 CZERWCA 2014 R. – ROKITNOCzcigodni Bracia Kapłani,
Drogie Rodziny Zakonne,
Umiłowani Diecezjanie!

 

Cały Kościół przeżywa dziś Uroczystość Trójcy Świętej. Po zamknięciu świątecznego okresu paschalnego, w którym celebrowaliśmy zwycięstwo Chrystusa nas śmiercią i jego wywyższenie po prawicy Ojca oraz zesłanie Ducha Świętego na Kościół, kontemplujemy dzisiaj chwałę Przenajświętszej Trójcy. Tajemnica trzech Boskich Osób złączonych w nierozdzielnej jedności Bóstwa pobudza nas do radosnego dziękczynienia za dar zbawienia i za powołanie człowieka do uczestnictwa w życiu samego Boga. „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,Bogu, który jest i który był, i który przychodzi” (werset przed Ewangelią z Uroczystości Trójcy Świętej).

Do tego hymnu chwały całego Kościoła włącza się również Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska, która w tych dniach pragnie wyrazić swe szczególne dziękczynienie Bogu z okazji 25. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej oraz za dar kanonizacji Jana Pawła II.

Dziękczynienie za koronację Obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej

18 czerwca bieżącego roku mija 25 lat od szczególnego aktu religijnego, jakim była koronacja łaskami słynącego Obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy z Rokitna. Obraz ten znajduje się w Rokitnie od ponad trzech wieków. Przybywają do niego pielgrzymi Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej, Pomorza Zachodniego oraz innych części Polski i Europy. W 1669 r. król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki z wdzięczności za otrzymaną od Maryi pomoc ozdobił wizerunek srebrną sukienką z białym orłem. Matka Boża Rokitniańska w 1946 r. obrana została przez administratora apostolskiego ks. Edmunda Nowickiego patronką tej diecezji i tych ziem. Wybór ten potwierdził papież Paweł VI osobnym dekretem.

W roku 1989, dla wyrażenia wdzięczności i miłości do Maryi, tak bardzo związanej z życiem ludu Bożego tej diecezji, otoczony wielką czcią rokitniański wizerunek Matki Bożej został ukoronowany.

Dziś dziękujemy Bogu za tę piękną inicjatywę. Dziękujemy też ówczesnemu ordynariuszowi tej diecezji biskupowi Józefowi Michalikowi i jego biskupowi pomocniczemu Pawłowi Sosze, kapłanom, osobom konsekrowanym i tylu szczerze zaangażowanym świeckim, którzy włączyli się wówczas w dwuletnie przygotowania do tego niezwykłego religijnego wydarzenia. Jednym z najważniejszych elementów przygotowania do koronacji była diecezjalna pielgrzymka do Ojca Świętego 22 kwietnia 1989 r. i poświęcenie przez niego korony przygotowanej na tę uroczystość. Delegacja diecezjalna liczyła wówczas 700 osób.

Należy przypomnieć, że koronacja stała się impulsem wielu duchowych inicjatyw. Pasterze naszego Kościoła zachęcali do włączania się w życie parafii, do gorliwej, codziennej, systematycznej modlitwy; wskazywali na wagę modlitwy różańcowej, adoracyjnej; do podejmowania walki z nałogami i grzechem, do walki o zwycięstwo dobra nad złem, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Wskazywali przy tym Najświętszą Maryję Pannę jako wzór życia chrześcijańskiego.

W okresie przygotowania do koronacji Obraz Matki Bożej Rokitniańskiej peregrynował po dekanatach, parafiach i rodzinach, dając okazję do umocnienia i ożywienia wiary. Zawierzano wówczas Maryi wszystkie trudne sprawy związane z codziennym życiem kapłanów i wiernych świeckich. Podkreślano ważność troski o powołania, kształtowanie sumienia. Korona, którą chciano włożyć na skronie Maryi, miała wyrastać z naszej duchowej ofiary, wyrzeczenia, trudu. Koronacja miała przyczyniać się do zmiany naszego życie, aby nie pozostała tylko jeszcze jedną ceremonią religijną.

Dziś po 25 latach wspominamy wszystkich trudzących się, aby podjęte podczas koronacji zobowiązania zostały wprowadzone w życie. Są wśród nich: bp Adam Dyczkowski, bp Edward Dajczak, gorliwi kapłani, osoby konsekrowane, katecheci, zaangażowane w życie parafii osoby świeckie. Patrząc na te 25 lat, które upłynęły od koronacji, dochodzimy do wniosku, że mamy za co dziękować Maryi. Wielu z nas zmieniło swoje życie, bardziej związało je z Bogiem, a w Maryi znalazło wzór i orędowniczkę w codziennych troskach i zmaganiach.

Wśród uczestników koronacji sprzed dwudziestu pięciu lat znajdą się zapewne i tacy, którzy nie do końca pozostali wierni podjętym wówczas zobowiązaniom. Zbliżający się jubileusz jest więc okazją, aby w spotkaniu z Maryją Cierpliwie Słuchającą wrócić do tamtych dni i podjąć nowy program osobistej odnowy i zaangażowania w życie Kościoła.

Dziękczynienie za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II

Dzień 21 czerwca w Rokitnie będzie też czasem dziękczynienia za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. Ten wielki papież całe swoje życie zawierzył Matce Bożej. Nieustannie powtarzał Maryi słowa zapisane w jego papieskim herbie: „Totus tuus” – cały twój. Wzywając mocy Ducha Świętego, przyczynił się odzyskania wolności przez Polskę i inne narody Europy Środkowej. Przez swoje pielgrzymki, nauczanie i przykład świętości życia odnowił oblicze ziemi, zwłaszcza ziemi polskiej. Dla wielu wiernych na całym świecie pozostaje on nadal mężnym i odważnym przewodnikiem na drogach prawdziwej wolności, prawdy i miłości, która pochodzi od Boga.

Wciąż pozostaną nam do realizacji wskazania św. Jana Pawła II, by nie lękać się być chrześcijanami; by wyzwalać w sobie zapał apostolski, podejmować działalność misyjną i trwać przy tych, którzy doświadczają odrzucenia, biedy, cierpienia. Św. Jan Paweł II pozostanie dla nas „widzialnym i autentycznym świadkiem świętości Kościoła, żywą Ewangelią, człowiekiem wiary i modlitwy”. Dziękujemy Bogu za to, że mogliśmy być świadkami jego pięknego, apostolskiego i świętego życia. Życia, które pobudza i zobowiązuje. Życia pełnego miłości i radości, ale też trudu i cierpienia.

Ufamy, że będzie On również dla nas wszystkich wzorem nabożeństwa do Matki Najświętszej, bo „prawdziwa pobożność nie polega na jakimś przemijającym uczuciu, ale pochodzi z wiary i poprzez miłość prowadzi do naśladowania cnót Maryi” (por. KK 67).

Umiłowani Diecezjanie,

Z prawdziwą radością pragnę zaprosić całą rodzinę diecezjalną na szczególne dziękczynienie w roku jubileuszu 25-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, a także w roku kanonizacji św. Jana Pawła II. Odbędzie się ono w sobotę 21 czerwca 2014 r. w sanktuarium maryjnym w Rokitnie. Główne uroczystości poprzedzone zostaną nocnym czuwaniem młodzieży naszej diecezji, która we właściwy sobie sposób wyrazi więź z Matką Bożą i św. Janem Pawłem II.

W sobotę 21 czerwca już od godzin porannych dla pielgrzymów przygotowano program, który pomoże włączyć się w duchowe przeżywanie uroczystości. Centralnym punktem naszego świętowania będzie celebrowana o godz. 12.00 Eucharystia pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, abp. Celestino Migliore. Słowo Boże wygłosi abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. We Mszy św. weźmie również udział abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański i Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński, a także bp Antoni Stankiewicz, nasz rodak z Rzymu, bp Edward Dajczak z Koszalina oraz księża biskupi z Legnicy, Świdnicy, Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry.

Na uroczystości w Rokitnie zapraszam najserdeczniej wszystkich diecezjan: parafie, rodziny, kapłanów, osoby konsekrowane, przedstawicieli grup duszpasterskich, przedstawicieli władz parlamentarnych, rządowych i samorządowych. Niech wspólna modlitwa, zanoszona przez wstawiennictwo  Matki Najświętszej i nowego świętego – Jana Pawła II, będzie uwielbieniem Boga oraz umocnieniem naszej wiary i miłości. Przybywajcie do rokitniańskiego sanktuarium z nowymi darami duchowymi. Natomiast materialnym wyrazem naszego dziękczynienia będzie tworzony pod patronatem diecezjalnej Caritas ośrodek wsparcia potrzebujących „Samarytanin” w Zielonej Górze. Ofiary złożone na tacę podczas uroczystości zostaną przekazane na rzecz tej placówki – znaku naszej wdzięczności za kanonizację Jana Pawła II i opiekę Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.

Zaledwie tydzień dzieli nas od tego diecezjalnego dziękczynienia. Już teraz pragnę z całego serca podziękować wszystkim organizatorom pielgrzymek, służbom pomocniczym oraz posiadaczom samochodów za pomoc okazaną tym, którzy chcą wziąć udział w tym diecezjalnym spotkaniu w Rokitnie. Wszystkich chorych i tych, którzy z różnych powodów nie mogą przybyć na diecezjalną pielgrzymkę, proszę o duchową łączność i modlitwę w intencji obfitych nadprzyrodzonych darów tego spotkania.

Na trud pielgrzymowania do Rokitna oraz na radosne składanie świadectwa przynależności do Kościoła Chrystusowego całym sercem Wam błogosławię

 

Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski