The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

Drukuj

Czytaj więcej: Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego  diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie...

Etap III – Odnowa

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

Czytaj więcej: Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie...

Ogłoszenia parafialne 2020.05.31

Drukuj

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne 2020.05.31

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Zesłania Ducha Św.!Kończy się Okres Wielkanocny , ale czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej trwa do Uroczystości Najświętszej Trójcy! Niech Duch Święty namaszcza nasze serca , abyśmy kroczyli drogami Bożymi idąc przez nasze codzienne życie! 

Uroczystość Zesłania Ducha Św. jest misyjnym Dniem Chorych, którego patronką jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Zachęcam wszystkich chorych parafian do modlitwy i ofiar w intencji misjonarzy! 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne 2020.05.31

Zranieni w Kościele

Drukuj

Czytaj więcej: Zranieni w Kościele

„Zlekceważyliśmy i opuściliśmy maluczkich. […]
Cierpienie tych ofiar to skarga, która wznosi się do nieba, dotykająca duszy,
a która przez długi czas była ignorowana, ukrywana lub wyciszana. […]
Jako Lud Boży jesteśmy wezwani, by wziąć na siebie
ból naszych braci zranionych na ciele i na duszy”.

(papież Franciszek, „List do Ludu Bożego”, sierpień 2018 r.)

 

Czytaj więcej: Zranieni w Kościele

Ogłoszenia parafialne 2020.05.24

Drukuj

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne 2020.05.24

DZISIAJ PRZEŻYWAMY  VII NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ -UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTAPIENIA! Niech Jezus Zmartwychwstały  oświeca drogi naszego życia  w czasie trwającej epidemii! 

Trwa Nowenna do Ducha Świętego! W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego! 

Czytaj więcej: Ogłoszenia parafialne 2020.05.24

Zmniejszanie ograniczeń liczby osób na Mszach św.

Drukuj

Czytaj więcej: Zmniejszanie ograniczeń liczby osób na Mszach św.

Słowo Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec zmniejszania ograniczeń liczby osób mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych

Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością myślimy o wysiłku wielu osób wkładanym zarówno w ochronę życia i zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.

Czytaj więcej: Zmniejszanie ograniczeń liczby osób na Mszach św.