The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

6% NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Drukuj

ODPISANIE 6% NIC NIE KOSZTUJE!


Istnieje możliwość wspierania naszej parafii dokonując wpłat na rzecz kultu religijnego.

Cele kultu religijnego nie budzą wątpliwości. Darowizny przekazane na cele kultu religijnego to środki darowane dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Odliczenie od dochodu przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, nie wyżej jednak niż w kwocie stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Co ważne, 6% wpłaty na darowizny nie może być przekazane na wszystkie cele łącznie, a zatem suma darowizn na rzecz krwiodawstwa (jeżeli ją ponosimy), kultu religijnego oraz na rzecz
organizacji pożytku publicznego nie może przekraczać kwoty stanowiącej 6 % dochodu. Wpłat na te cele należy dokonać do końca roku kalendarzowego.


Podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w rocznym zeznaniu podatkowym.
----

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19360/10) odniosło się do stwierdzenia, że zwrot ?cele kultu religijnego" jest niedookreślony, co w praktyce skutkuje wykorzystywaniem ulgi do ukrywania części dochodów.
W opinii MF brak definicji tego pojęcia nie oznacza, że jest ono niezrozumiałe. Tam, gdzie znaczenie danego wyrażenia nie odbiega od jego językowego lub potocznego rozumienia, nie ma potrzeby wprowadzania legalnej definicji. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu określenie ?darowizny przekazane na cele kultu religijnego" należy rozumieć jako środki darowane dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych. Potwierdza to zarówno pismo MF z 31 października 1995 r. (nr PO
2/11-01573/95), adresowane do wszystkich izb i urzędów skarbowych, jak i wyrok WSA w Warszawie z 22 września 2005 r. (sygn. akt III SA/Wa 845/05).

Magdalena Majkowska, Gazeta Prawna 2011-01-18