The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

OGŁOSZENIE SOŁECTWA PRZYLEP

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_aantoni.png

OGŁOSZENIE SOŁECTWA PRZYLEP

 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Sołectwa Przylep zwołuję

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przylep

na dzień 14 września 2020 r.  godz. 18.00

w Parku ul. Przylep-Kolejowa.


PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:

UCHWALENIE ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK  2021.

ZMIANAPRZEZNACZENIA  ŚRDKÓW FINANSWYCH NA ZADANIA STATUTOWE  NA ROK 2020.

SPRAWY RÓŻNE:

- UCHWALENIE KOLEJNOŚCI REMONTU DRÓG W RAMACH FUNDUSZU INTEGRACYJNEGO

Uwaga:W przypadku, gdy w podanym terminie nie zbierze się co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 18,15 z powyższym proponowanym porządkiem obrad.

Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.


                                                                                                                                   SOŁTYS SOŁECTWA PRZYLEP

                                                                 /-/ Mieczysław Momot

Zielona Góra, 01 wrzesień 2020 r.