The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIECEZJALNYM DZIĘKCZYNIENIU ZA DAR 40 LAT POSŁUGI BP. PAWŁA SOCHY ORAZ 35 LAT POSŁUGI BP. ADAMA DYCZKOWSKIEGO

Drukuj

 

b_150_100_16777215_00_images_komunika_tbiskupa.jpg

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIECEZJALNYM DZIĘKCZYNIENIU

ZA DAR 40 LAT POSŁUGI BP. PAWŁA SOCHY

ORAZ 35 LAT POSŁUGI BP. ADAMA DYCZKOWSKIEGO

 

 

 

         Umiłowani Diecezjanie

 

Trwa adwentowe przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Wspominając tych, którzy z wiarą oczekiwali na pierwsze przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożych Narodzin w Betlejem, chcemy się od nich uczyć owocnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana przy końcu czasów.

Adwent przez różne formy pobożności, a przede wszystkim przez słuchanie Słowa Bożego i obfitsze korzystanie z sakramentów świętych, wprowadza nas w czas radości i wychwalania Boga, który poprzez Wcielenie swojego Syna, Jezusa Chrystusa, okazuje miłość każdemu człowiekowi. Liturgia dzisiejszej niedzieli daje nam niejako przedsmak radości Bożego Narodzenia, ponieważ choć trwamy jeszcze w oczekiwaniu, to już teraz mamy pewność, że Bóg niezawodnie wypełnia swoje obietnice. Prorok Izajasz wzywa: „Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. [...] Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: "Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, [...] On sam przychodzi, aby was zbawić” (35,1-2a. 3-4).

W świąteczną radość zbliżającego się Bożego Narodzenia wpisują się przypadające w tym roku nasze diecezjalne jubileusze. Czterdziestą rocznicę święceń biskupich obchodzi bp Paweł Socha, natomiast bp Adam Dyczkowski świętuje 35-lecie swego biskupiego posługiwania.

Biskupstwo ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie – jedynym, prawdziwym i wiecznym Kapłanie. Kapłaństwo biskupów i prezbiterów jest uczestnictwem w kapłaństwie Chrystusa. Nikt nie może sam siebie ogłosić biskupem, nie ma takiej władzy również wspólnota. To sam Pan powołuje tych, których wybiera (por. Mk 3,13). „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”, nauczał św. Paweł (1 Kor 4,7). Wszystko otrzymaliśmy od Chrystusa. Przez niego jesteśmy diakonami, prezbiterami, biskupami. Tak jak Jezus wypełnia misję powierzoną Mu przez Ojca, tak również i biskup wykonuje zadanie, jakie otrzymał od Chrystusa. Przez posługę biskupa sam Chrystus nieustannie głosi Ewangelię i udziela wierzącym sakramentów wiary oraz prowadzi wierny lud w doczesnej pielgrzymce do wiecznego szczęścia (por. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, n. 39). Powyższe słowa bardzo dobrze korespondują z posługą pasterską naszych Drogich Jubilatów.

Ksiądz Biskup Paweł Socha jest kapłanem zakonnym ze wspólnoty Księży Misjonarzy Wincentego á Paulo. Pochodzi z ziemi radomskiej. Studia odbywał w Instytucie Misyjnym w Krakowie i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 r. w Krakowie z rąk abp. Eugeniusza Baziaka. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu. Stąd skierowany został na studia specjalistyczne do Lublina. Po ich ukończeniu przez 51 lat wykładał teologię fundamentalną i dogmatyczną kandydatom do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W roku 1973 Ojciec Święty Paweł VI powołał go do grona biskupów. Święcenia biskupie przyjął 26 grudnia 1973 r. z rąk kard. Karola Wojtyły, Metropolity Krakowskiego, późniejszego papieża Jana Pawła II. Dewizą swej posługi biskupiej uczynił słowa: „Facere veritatem in caritate” – „Czynić prawdę w miłości”. Posługę tę rozpoczął u boku Sługi Bożego bp. Wilhelma Pluty. Z gorliwością i oddaniem służył diecezji jako biskup pomocniczy. Ofiarnie angażował się w prace w ramach Konferencji Episkopatu Polski oraz na rzecz Kościoła powszechnego. Chociaż od 16 stycznia 2012 r. przestał pełnić funkcję biskupa pomocniczego przechodząc na emeryturę, dalej owocnie i gorliwie pracuje, włączając się w obowiązki związane z posługą pasterską. Obchodząc 40. rocznicę jego święceń biskupich mamy więc za co dziękować Bogu i samemu Jubilatowi.

Drugim Jubilatem z grona biskupów pracujących w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jest emerytowany biskup diecezjalny Adam Dyczkowski. Pochodzi z Kęt w archidiecezji krakowskiej. Przygotowanie do kapłaństwa odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Bolesława Kominka. Po święceniach został skierowany na dalsze studia specjalistyczne z zakresu filozofii. Po uzyskaniu stopnia doktora podjął wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a także pełnił funkcję wikariusza w parafii katedralnej. Tu dał się poznać jako wielki przyjaciel młodzieży akademickiej i harcerzy. Wkrótce więc skierowany został do diecezjalnego duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, choć nadal pozostał wykładowcą w seminarium. W duszpasterstwie akademickim, z ludźmi młodymi, a także z profesorami i wykładowcami wyższych uczelni spędził większość swego życia, wygłaszając wykłady, głosząc rekolekcje, prowadząc formację młodego pokolenia.

W 1978 r. decyzją Jana Pawła I został powołany do grona biskupów jako biskup pomocniczy Metropolity Wrocławskiego. Posługę biskupią przyszło mu wykonywać w bardzo trudnych czasach. Dał się wówczas poznać jako pasterz zatroskany o losy Ojczyzny. Wspomagał ważne inicjatywy, służące odzyskaniu wolności. Kiedy w 1992 r. miała miejsce reorganizacja struktur kościelnych w Polsce i z archidiecezji wrocławskiej wydzielono diecezję legnicką, razem z bp. Tadeuszem Rybakiem został skierowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II do pracy w tej nowej diecezji.

W roku 1993 po mianowaniu bp. Józefa Michalika Metropolitą Przemyskim został jego następcą w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Lata jego posługi na terenie naszej diecezji mamy wszyscy w żywej pamięci. Ksiądz Biskup Adam był aktywny, twórczy i zawsze dawał wyraz szczerej przyjaźni wobec mieszkańców tej ziemi. Pozostawił po sobie wiele dzieł. Pełnił także liczne zadania w ramach Konferencji Episkopatu Polski. Za swoją posługę na polu religijnym i społecznym otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

W tym roku świętujemy 35-lecie jego posługi biskupiej w Kościele, który urzeczywistnia się w Polsce. Osobę bp. Adama – od sześciu lat emerytowanego biskupa naszej diecezji – powierzamy Bogu, dziękując za jego obecność wśród nas i pomoc okazywaną w pracy duszpasterskiej aż do tej chwili.

 

Umiłowani Diecezjanie!

 

         Dzień 28 grudnia br. będzie kierował nasze myśli ku radosnemu wspomnieniu narodzin Jezusa Chrystusa, Boga, który stał się człowiekiem. Jak powiedział papież Franciszek, w te świąteczne dni niejako jeszcze raz „Bóg narodzi się nam w ubóstwie, słabości, w pokorze i przekaże nam swoją miłość, która nas zbawia, uzdrawia i daje siłę”.

         Trwając w radości Bożego Narodzenia będziemy uwielbiać Boga za jego przyjście do nas. Do tego świadectwa wiary we wcielenie Syna Bożego dołączymy też dziękczynienie za posługę naszych pasterzy: za 40 lat biskupstwa bp. Pawła Sochy i 35 lat biskupstwa bp. Adama Dyczkowskiego. 28 grudnia br. o godz. 11.00 w katedrze gorzowskiej zgromadzimy się jako diecezjalna wspólnota na uroczystej Mszy św., aby dziękować za dar owocnej i gorliwej posługi naszych pasterzy. Spodziewamy się udziału w tej uroczystości biskupów metropolii szczecińsko-kamieńskiej, na czele z abp. Andrzejem Dzięgą, a także biskupów z sąsiednich diecezji.

Wraz z biskupem pomocniczym Tadeuszem Lityńskim z całego serca zapraszam Was, Drodzy Diecezjanie, na to dziękczynienie. W miarę naszych możliwości postarajmy się w tym dniu być razem w katedrze. Wspólnie prośmy o potrzebne naszym Jubilatom łaski na – daj Boże – długie lata dalszej służby dla Kościoła.

 

Życząc owocnego Adwentu i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia już teraz z serca Wam błogosławię

 

 

Wasz biskup

                                                                      

+ Stefan Regmunt