The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

XXVI SPOTKANIE MŁODYCH – LEDNICA 2000 – 4 CZERWCA 2022

Drukuj

4 czerwca bieżącego roku już po raz dwudziesty szósty polska młodzież

zgromadzi się na Polach Lednickich u źródeł chrzcielnych Polski. Lednica to wielka

studnia wiary, nadziei i miłości. Szczęściem jest być nad Lednicą i uczestniczyć w

entuzjazmie naszej młodzieży. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich,

zwłaszcza Młodych i ich Duszpasterzy, do wspólnego przeżywania tego

entuzjazmu podczas XXVI Spotkania Młodych LEDNICA 2000 - 4 czerwca

2022.

 

Tegoroczna Lednica będzie szczególna i wyjątkowa. Wracamy do formuły

spotkania z czasu sprzed pandemii. Gościnne Pola Lednickie przygotują na Spotkanie

rzesze wolontariuszy, którzy wraz z społecznością lednicką działają tu od początku,

1997 roku. Będziemy modlili się pod duszpasterskim prowadzeniem dominikanina, o.

Tomasza Nowaka OP. Mszy św. przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech

Polak. Będziemy rozważali hasło „Na krańce świata”. Za tymi słowami kryje się

pragnienie Pana Jezusa, który posłał Apostołów do głoszenia Ewangelii. Wiemy, że te

słowa dotyczą także każdego i każdej z nas. Widzimy z jakim rozmachem realizował je

św. Paweł i wielu innych pragnących żyć na wzór Apostołów. Widzimy je w św.

Dominiku i św. Jacku, który 800 lat temu dotarł z braćmi do Polski.  Pragniemy aby

te słowa dotarły do młodych ludzi także dzisiaj. Zapraszamy też goszczących w Polsce

Ukraińców. Chcemy razem modlić się o pokój.

Czekamy nad Lednicą każdą i każdego z Was. Czekamy z różańcem, jako

symbolem tegorocznego Spotkania w ręku, aby wspólnie wybrać Chrystusa jako

wartość podstawową i opcję fundamentalną i uwielbić Tego, który nas stworzył i

ocalił. Bardzo mocno liczymy na jak najliczniejszą obecność młodzieży wraz

Duszpasterzami i katechetami.

Bądźmy razem na Polach Lednickich!