The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

MODLITWA O POKÓJ JANA PAWŁA II

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_jpii.jpg

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju,

Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie.

 

Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego

Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył

w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.