STAN EPIDEMII – NOWE NORMY SANITARNE

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_aantoni.png
STAN EPIDEMII – NOWE NORMY SANITARNE:

Od 15 grudnia br. obowiązuje rozporządzenie rządu RP ustalające nowe normy sanitarne (w załączeniu). Zgodnie z nowelizacją, do 31 stycznia 2022 r. - chyba, że wcześniej nastąpi nowelizacja - zgromadzenia religijne mogą się odbywać, pod warunkiem, że:

 

  1. w obiektach kultu znajduje się, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 m, nie więcej uczestników niż 30% obłożenia budynku (oprócz osób sprawujących kult), a uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

  2. na zewnątrz uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

  3. przed wejściem do obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Uwaga! Do limitów nie wlicza się osób "zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19" (pkt 11);

Posyłamy także fragmenty z uzasadnienia opublikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Stwierdza się w nim m.in., że